Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AETHER.

Chemische Hoofdzakelijk als oplosmiddel.

fabrieken. *

Techniek der \ OC)J- maken van collodium

explosiefstoffen.

Industrie der Voor extractie,

vetten.

TOLUOL EN XYLOL,

Buskruit- die als neven-produkten van de benzol bij de distillatie van de teer

Fabrieken voor gebruikt: het eerste in buskruitfabrieken, het

gloeikousjes. tu eede b,J het bereiden der gloeikousjes voor het ontvetten van het weefsel dat met de thorium- en ceriumnitraatoplossing zal worden geïmpregneerd.

BENZOL.

Motoren. Als krachtbron.

Lichtgasfabri- Voor het carbureeren van arm gas.

catie. ö

Gummifabrieken. ,

Ontvettings- Als oplosmiddel.

fabrieken.

Kleurstoffsb rickc n

Chemische Als uitgangsmateriaal en als oplosmiddel.

fabrieken.

ZWAVELKOOLSTOF.

fabdeklnh0UC AIs °Plosnliddel voor zwavel, voor het vulcaniseeren van de caoutchouc.

Pyrotechniek. A|s 0pl0smidde].

Fabrieken van \ti . i ,

kunstzijde. liet maken van de „viscose door het oplossen van de met

natron behandelde cellulose in zwavelkoolstof, waarmede zich de alkalihydrocellulose verbindt. Deze „viscose" wordt dan in salmiakoplossing tot viscosezijde gesponnen.

TERPENTIJNOLIE.

Fabrieken van i j. 1 i i t i i

behangseipa- kleuren en bedrukken van het papier.

pier.

Linoleum- Qni (]e grondstof uit te bereiden.

fabrieken.

Kleurstof-

fabrieken. Als oplosmiddel.

Lakfabrieken.

Wasfabrieken. \ OQr het zuiveren van het wolvet.

Sluiten