Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de cijfers, om een indruk te hebben, hoe die kleine plant steeds grooter wordt.

In 1884, in de laatste drie maanden des jaars werden verpleegd 1 1 patienten; in 1908, 1706 patienten. Van het begin af is het getal patienten in het ziekenhuis telkens geklommen, b.v.:

1885 90 patienten in 271 3 verpleegdagen.

1886 223 „ „ 6672 1890 545 „ „ 21373 1895 759 „ ,, 35437 1900 988 „ „ 41076 1902 1255 „ „ 43507 1905 1643 „ „ 49600 1908 1706 „ „ 51035

In 1887 hadden er 140 operatiës plaats, in 1897 624, in 1908 1668.

't Spreekt van zelf, dat dit niet alles plaats vond in dezelfde kleine inrichting; die werd gaandeweg uitgebreid. En 't is merkwaardig, als men let op al de huizen die gekocht of gekregen zijn, en op alles wat er gebouwd en verbouwd is, dat God steeds gezorgd heeft voor het noodige geld, geld niet alleen voor aankoop en bouw, maar ook geld voor de meerdere behoeften,

ontstaan door het grootere bedrijf.

't Is al die jaren niet zonder zorg en moeite gegaan, en de weg van arbeid was tevens een weg van veel gebed, maar Gods trouw was telkens weer zegenend nabij, en Hij heeft gedurig getoond, dat Hij wist waar wij woonden, en Hij heeft ons menigen vriendelijken zegen geschonken.

In 1 885 moest men reeds overgaan tot de uitbreiding der inrichting. Er was behoefte aan eene bepaalde afdeeling waar besmettelijke zieken konden opgenomen worden. Men huurde eene kleine villa aan de overzijde van het Huis. Dit huis, dat later Bethesda genoemd werd, is in 1896 door aankoop ons eigendom geworden. In 1904 onderging Bethesda een groote verandering. Wij hebben het bovenhuis van een aparten opgang voorzien, en het zoo ingericht dat er oude vrouwen, die hulpbehoevend zijn, tegen een billijke vergoeding kunnen opgenomen worden. Alleen de onderverdieping blijft nu

Sluiten