Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken en personen. De vraag is nu, welke voorstelling hebben kinderen van maat?

Een zeer eenvoudige proef kan ons overtuigen, dat de schatting van volwassen menschen groote afwijkingen van de werkelijkheid geeft, zoowel bij groote, rfls bij kleine afstanden. Laat men iemand met de hand boven 'de tafel wijzen, hoe hoog een hooge zijden hoed is, dan ziet men merkwaardige overschattingen. Terwijl kinderen de lengte van een schoolbank, het bord, de hoogte der deur vrij nauwkeurig weten te taxeeren, hebben de resultaten mij geleerd, dat dit voor eenigszins grootere afstanden niet meer geldt. Onder meer liet ik een klas kinderen de lengte der school gang vaststellen, waar ze gedurende jaren telkens doorheen kwamen. De gang heeft een lengte van ruim 40 M. Voor kleiner afstanden koos ik den afstand, waarop ik van mijn lessenaar verwijderd was. Die afstand was juist 2 M. Voor de laatste waardebepaling konden de kinderen gebruik maken van vergelijking met het schoolbord, waarvan ze wisten, dat het ruim 1 M. lang is. Voor de gang konden ze hoogstens gebruik maken van de lengte-voorstelling, die ze in zich hebben. De lijstjes met opgaven volgen hier:

gang 40 M.

afstand lessenaar

2 M.

5

6 10 12 12 15

17

18 20 20 20 20 20 20 23

1 M.

1 M.

102 c.M.

m m.

IK M.

IK M.,

IK M.

IK M.

W3 M.

2K M.

2 M. 2 M. 2 M. 2 M. 2 M.

Sluiten