Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31) naam van Reinaerts

kasteel.

32) bemerkt.

33) ronde toren vóór de poort

34) radbraken.

35) herkende hem

36) trok zich dieper terug.

37) spelonk.

38) schande.

Nu es Brune die bere ghegaen,

Dat hi te Maupertuus ") es comen. Doe hi de poorte hevet vernomen,82) Daer Reinaert ute plach te gane, Doe ghinc hi voor die barbecane ") Sitten over sinen staert,

Ende sprac: „„Sidi in huus, Reinaert? „,1c bem Bruun, des coninx bode; .„Die hevet ghesworen bi sinen gode, „ „Ne comdi niet ten ghedinghe „„Ende ic u niet vor mi bringhe „„Recht te nemene ende te gevene .„Ende in vreden voort te levene, „ „Hi doet u breken ende raden. ") „„Reinaert, doet dat ic u rade,

„„Ende gaet met mi te hove waert."" Dit verhoorde al nu Reinaert,

Die voor sine poorte lach,

Daer hi vele te ligghene plach Dor waremhede van der sonnen.

Bi der tale die Bruun heeft begonnen, Bekenden85) altehant Reinaert Ende tart bet te dale waert8®)

In sine donkerste haghedochte. ") Menichfout was sijn ghedochte,

Hoe hi vonde sulken raet,

Daer hi Bruun, den feilen vraet, Te scherne **) mede mochte driven Ende selve bi siere ere bliven. Doe sprac Reinaert over lanc:

„Uwes goets raets hebbet danc,

„Here Bruun, wel soete vrient, „Hi hevet u qualic ghedient,

Sluiten