Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal hartslagen bfl koorts

van zieken kan dus uit het aantal samentrekkingen van het hart de graad van koorts worden afgeleid. Een gezond persoon heeft doorgaans een lichaamstemperatuur van 37 graden, gemeten in de okselholte, bij een polsslag van 80. Krijgt hij koorts, dan vermeerdert het aantal hartslagen of de pols bij iederen graad temperatuursverhooging met 8, zoodat wij de volgende reeks krijgen.

Bij 370 C. 80 polsslagen.

„ 38° ,, 88 „ 39° 96 „ 40° „ 104 „ 41° „ "2

Men mag bij toepassing van deze reeks nooit uit het oog verliezen, dat we hier met gemiddelde waarden te doen hebben, waarvan in elk gegeven geval belangrijke afwijkingen kunnen voorkomen. Desniettegenstaande is het van belang, het aantal polsslagen te bepalen, als men koorts vermoedt en geen thermometer bij de hand heeft.

Ook moet jnen bedenken, dat ook psychische processen invloed oefenen op het aantal samentrekkingen van het hart. Het is dan ook een bekend verschijnsel, dat velen, als zij zich verlegen voelen, dus met name bij het begin van een geneeskundig onderzoek, een versnelde beweging van het hart vertoonen, een versnelling, die weer verdwijnt, zoodra het gevoel van verlegenheid of van angst overwonnen is.

Wij moeten nog iets nauwkeuriger het wezen der hartbewegingen of, wat hetzelfde zegt, den arbeid van het hart nagaan en beginnen daarbij met de taak van het linker hartgedeelte.

Sluiten