Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeid, dien het hart verricht

365 = 42048000 en in 50 jaren 42048000 X 5° — 2102400000 samentrekkingen.

Men heeft de hoeveelheid arbeid, door het hart verricht, berekend, en gevonden dat de hartspier in 24 uren ongeveer denzelfden arbeid verricht, dien een bedrijvige en flinke arbeider gemiddeld in twee uren doet, &of, anders uitgedrukt, dat de 24-urige arbeid van de hartspier ongeveer gelijk staat met den arbeid, dien een 70 K.G. zware man verricht, als hij een 300 M.

hoogen berg bestijgt.

In vergelijking met onze machines is het hart een buitengewoon fijn gebouwd instrument. Het onderscheidt zich gunstig van de ons bekende machines, doordat het zijn werkzaamheid zelf regelt en zich zoowel aan verhoogde als ook aan mindere eischen, zijn werkzaamheid gesteld, gemakkelijk aanpast. Een gezond hart arbeidt onder normale omstandigheden nooit met volle kracht, maar spaart een zekere hoeveelheid op als reserve voor die gevallen, waarin van zijn werkzaamheid meer geëischt wordt.

Evenals een machine heeft ook de hartspier voedingsof stookmateriaal noodig. Dit stookmateriaal is het toestroomende bloed. De kransvaten van het hart, die

op fig. 13 zijn afgebeeld, voeren bloed naar de hartspier.

Ziekten van deze kransvaten hebben daarom dikwijls een grooten invloed op den spierarbeid van het hart. Bij vernauwingen van de kransslagaderen of bij verstopping door bloedproppen heeft men dikwijls plotselingen dood door hartspierverlamming zien intreden.

Slechts zelden komt het voor, dat machines geruischloos werken. Hoe is het in dit opzicht met het hart

L. 18

3

Sluiten