Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook zorgt ge van te voren nog eens geheel gewasschen en verschoond te zijn en gekleed met: hemd, borstrok, nachtjak of nachtjapon en een rok losjes geknoopt.

Uw haren hebt ge in een vlecht opgemaakt.

Dit is alles nog maar het voorspel. Over de baring zelf schrijven we niet. Een gelukkig gevoel, een blij en heerlijk woord en een zeker verwachten van steun van Boven, zullen u die moeilijke oogenblikken verlichten.

Gelukkig, 't is afgeloopen, en goed ; boven bidden en denken. Misschien is 't moeilijk, heel moeilijk gegaan, maar 't is afgeloopen. 't Verledene is v o o r b ij. Ge leeft nu in 't heerlijke heden. Dankbaar zijt ge. Rijk gezegend met uw kindje.

Ik wensch u van harte geluk.

De eerstvolgende dagen zijn bijna even belangrijk als de bevalling zelf, en vaak nog wel zoo gevaarlijk voor U.

Hierover moet ge niet te licht denken.

Menigeen heeft zich dat te laat beklaagd. Dus daarover nu iets.

Sluiten