is toegevoegd aan uw favorieten.

Een kind is ons geboren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerstfeest is van alle christelijke feestdagen het meest gewild en geliefd. Want geen gebeuren spreekt zoo tot de verbeelding als het Kerstgebeuren. Niets spreekt zoo tot het gevoel als het verhaal van de jonge moeder Maria met haar kind Jezus. Het kerstverhaal, wij hebben het jong al gehoord en ieder jaar hooren we het weer; en altijd is het weer nieuw, altijd ontroert het weer.

Kerstfeest is een teer geschenk; we verwonderen ons er over dat zoo iets ons gegeven wordt; het maakt ons stil, en tegelijk innerlijk blij: Een kind is ons geboren!

En toch: er is geen bijbelverhaal dat meer omneveld is geworden dan het Kerst-Evangelie.

Wij menschen minnen de mystificatie. Wij willen het geheimzinnige, en maken het verhaal van Jezus' geboorte tot een romantisch gebeuren dat ons ach's en oh's in den mond geeft.

De Bijbel is nóóit romantisch.

En wat in Bethlehem geschiedt is wordt heel sober in Lucas 2 vermeld.

Maar wij willen het altijd mooier maken dan het is, en als wij het teere kerstgeschenk met onze menschelijke vondsten omgeven, bederven we het. Daar willen we niet op betrapt zijn en daarom willen we dit liefst niet erkennen.

Onze fantasie moet dan ons gevoel van medelijden prikkelen, Ge kent dit wel, dat medelijden, dat opgewekt wordt met dat arme kindje in de kribbe. Dat arme Jezus-kindje! Ach, er stond geen wieg voor Hem klaar en er waren niet eens kleertjes, doch het werd in wat doeken gehuld.

Dat is schijnbaar voor velen de hulde die ze aan den Christus meenen te moeten brengen. Hoe ellendiger voorgesteld, hoe meer medelijden gewekt, hoe beter.

En dan als ander uiterste: de stralenkrans, ook een mystificatie. Daar bedoelen wij niet mee den stralenkrans waar-