is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige weken geleden werd schrijver dezer brochure door den tweeden Heraut-redacteur onder hoofsche buigingen en waardeerende bewoordingen het gereformeerde erf afgeleid en het hek achter hem gesloten.

Wat den Heraut-redacteur hiertoe bewoog ?

Een gebeurtenis die teVeenendaal had plaats gegrepen.

En wat was dan in Veenendaal geschied ?

De wrijving, die reeds geruimen tijd in de Geref. Kerk aldaar werd waargenomen tusschen het (meer inheemsche) oud-gereformeerde element èn de (meer van buiten geïmporteerde) nieuw-calvinistische 'gevoelens, had er tot een breuke geleid: de predikant en de meerderheid der gemeente hadden het veld geruimd, om zich zelfstandig te institueeren als een Geref. Gemeente.

Verklaarbaar is het, dat deze daad, ruchtbaar geworden zijnde, in verschillende plaatsen van ons Vaderland eenige verbazing, belangstelling, ja ontroering verwekte, en dat velen zich afvraagden: wat mag dit wel zijn ?

En nu lijkt het mij toe, dat de Heraut-redacteur, wel wetende, dat er in de Geref. Kerken nog een volk schuilt, dat zich daar beklemd en niet meer op zijn plaats gevoelt, en bevreesd geworden, dat de vlam van uit Veenendaal ook naar elders overslaan mocht, naar een domper heeft omgezien, om deze kleine opflikkering te dooven.

Daartoe moest nu zijn voorstelling van zaken dienst bewijzen.

En hoe is die voorstelling dan wel ?

Kort gezegd komt ze hier op neer.

In Veenendaal brak ds. den Hengst met onze Geref.