Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een feit, ook door anderen waargenomen, b.v. Colombino ') en Pilcher 2).

Toetsen wij onze onderzochte gevallen aan het bovenstaande, dan zijn er wel bij met ureteren-druk, N°. 18 en 21. Hiervan had 18 de verschijnselen van eene pyelitis, maar 21 niet. Bij 21 bestond links ureteren-druk en waren in de urine van rechts enkele gegranuleerde cylinders aanwezig. N". 16 vertoonde geen teekenen van ureterendruk, wel verschijnselen van eene lichte pyelitis. N°. 8 leverde een sediment op, wat met eene rechtszijdige pyelitis zou overeenstemmen, echter geen bacterieën en geen ureter-druk.

Het komt mij voor, dat wij de pyelitis beter zouden kunnen opvatten als eene complicatie van zwangerschapsnier. n.1. door invasie van bacterieën, waarbij ureter-druk niet behoeft aanwezig te zijn. Dat bij pyelitis, zooals boven gemeld, de tubuli der nierpapillen zijn aangedaan, wordt dan ook verklaarbaar, omdat die tubuli-beschadiging een gewoon verschijnsel is van de zwangerschapsnier.

Is deze meening de juiste, dan moet in de toekomst blijken, dat geen pyelitis gravidarum voorkomt, zonder lichtere of zwaardere verschijnselen, ook op de z.g. gezonde zijde, van zwangerschapstoxikose.

Wat de indigo-carmijnuitscheiding aangaat; deze heet in het algemeen eene afspiegeling te geven van de eliminatie van zouten door de nieren. In een paar onzer gevallen echter werd de indigo-carmijn tegengehouden terwijl de zouten passeerden N°, 5 en 10. Ook bij N°. 12 vinden wij rechts veel krachtiger uitscheiding van indigocarmijn dan links, terwijl het gehalte der zouten rechts en links gelijk is. Bij de door mij onderzochte patienten was veel eerder afwijking in de indigo-carmijn uitscheiding aanwezig, hetzij van één of van

1) C. Colombino, Contribution a 1'étude de la pyélite gravidique. Journal d urologie tome X, No. 2„ overgenomen uit: Ann. di Ostet. e. Ginecol 1920, Milan.

2) Paul. M. Pilcher, Practical cystoscopy Philadelphia, 1911, p. 293.

Sluiten