Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee jaren geleden kreeg patiente „influenza". In denzelfden tijd kreeg zij tevens maagklachten en wel voortdurende, onophoudelijke scherpe pijnen. Daarbij moest zij veel braken. In een ziekenhuis is zij daarvoor langen tijd verpleegd met bedrust en dieet en werd tenslotte geopereerd aan den blinden darm. Maar de klachten bleven des ondanks onverminderd aanhouden. Het ophoeren neemt toe, ook heeft zij erg last van het zuur. Door warme melk te drinken gaat de pijn soms over. De eetlust is gering en de ontlasting zeer traag. Sinds 3 jaren heeft zij geen menstruatie meer. Patiente is zeer sterk vermagerd. Een paar weken geleden heeft zij volgens haar zeggen geel gezien, ook heeft zij meerdere malen een soort „galsteenaanval" gehad; de pijn trok dan naar links en naar den rug. Tevoren was zij gezond. Vader overleed aan maagkanker, moeder aan slokdarmkanker. Broers en zusters zijn gezond.

St. Pr. Een uitgemergeld, graciel gebouwd vrouwtje, weegt 60 pond! Herhaaldelijk krimpt zij ineengedoken neer van de pijn. De slijmvliezen zijn anaemisch, er bestaat foetor ex ore, tevens een stomatitis. Aan de hals voelt men kleine kliertjes, eveneens aan de liezen en in de oksels. De schildklier is niet vergroot. De voedingstoestand is ellendig, van eenigen turgor is weinig meer over. Het hart en de longen vertoonen geen afwijkingen, de pols en de ademhaling zijn normaal. De buikwand is slap; beneden den navel bevindt zich een oud, breed litteeken in de mediaanlijn. De buik is iets opgezet in het epigastricum. Geen abnorme peristaltiek. Er is boven een lichte defènse, vrij diep doordrukken is mogelijk. Vier vingerbreed boven den navel iets rechts van de mediaanlijn en vooral op dezelfde hoogte maar nu ^ twee vingerbreed links van de mediaanlijn geeft zij bij druk zeer veel pijn aan. Van een tumor is niets te voelen. De lever en de milt zijn niet vergroot; de beide nieren zijn te palpeeren. De reflexen zijn normaal.

Urine: S. G. 1014; eiwit negatief, glucose spoor (dit slechts een dag.)

Faeces: Diastase 5 eenheden, trypsine grenswaarde V/2 ccm. Zeer veel onverteerde spierrestes. Nog al wat neutraalvet.

Sluiten