Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Methoden ter quantitatieve bepaling van het cholesterine.

De verschillende methoden, die bestaan om het cholesterine quantitatief te bepalen, willen wij hier in het kort bespreken.

Die van Weltmann is wel de minst nauwkeurige, daar hij zich met een colorimetrische bepaling tevreden stelt die niet de absolute hoeveelheid bepaalt. Zij bestaat daarin, dat 1 CC. serum geschud wordt met 10 CC. geconcentreerd H2S04 en 10 CC. chloroform. Het chloroform neemt dan een roode kleur aan, des te intenser naarmate meer cholesterine aanwezig is. Met behulp van een kleurschaal, bv. van den haemoglobinometer van Fleischl, wordt dan de intensiteit afgelezen. De onnauwkeurigheid dezer methode zal wel de reden zijn, dat zij slechts in de publicatie van Weltmann zelf vermeld wordt.

Een andere, ook z.g. indirecte, maar veel nauwkeuriger methode, die echter evenmin absolute getallen geeft, is die van Ransom 2). Deze ging uit van het feit, dat saponine giftig is voor de roode bloedlichaampjes, doordat het een deel van hun inhoud, het cholesterine, aantast; het cholesterine dient dan, als het ware, als giftbinder, als beschuttingsmiddel tegen het giftige saponine. Naarmate meer chol. in het te onderzoeken vocht voorkomt, zal dus de haemolyti-

1) W. klin. W. 1913, blz. 874.

2) D. med. W. 1901, no. 13.

Sluiten