Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Stepp !) kan Henes' opvatting niet deelen: hij vond bij tuberculeuse meningitis met koorts en bij twee patiënten met sepsis verhoogde cholesterine-waarden.

Ik deel dit eenigszins uitvoerig mede, omdat men herhaaldelijk in publicaties van aandoeningen leest, waarbij geen hyperchol.aemie gevonden werd, niettegenstaande deze, volgens de theorie, wèl aanwezig had moeten zijn. Wanneer er dan een lichte koorts heeft bestaan, wordt deze dadelijk voor het niet uitkomen der theorie aansprakelijk gesteld. Dit heeft ons vooral in de galsteenpublicaties van Henes getroffen. Maar ook Chauffard 2) maakt zich in een zeer recent stuk, waarin hij de hypochol. aemie een acuut insufficientie-verschijnsel, een verschijnsel van verminderde reactie noemt, daaraan schuldig.

Wat wij hierboven zagen, dat bij patiënten met febris typhoidea waargenomen wordt, ziet men ongeveer op dezelfde wijze gedurende een korter tijdsbestek bij de vaccinatie3) tegen febris typhoidea gebeuren. Naar aanleiding van de uitspraak van Chauffard, dat bij deze ziekte de periode van de minste reactie, van den minsten weerstand van den patiënt, ook de periode van de geringste hoeveelheid cholesterine was, vroegen Rousaud en Cabanis zich af of ook de hypochol.aemie den voortgang van het actieve immunisatie-proces op den voet volgde. Zij gaven vier injecties met het anti-typhusvaccin met acht dagen tusschenruimte en vonden, dat elke injectie onmiddellijk gevolgd werd door een daling van het chol.-gehalte, een daling, die over het algemeen evenredig was met de hoogte

!) Münch. med. W. 1818. 29.

2) Annales de médecine 1921.

3) Semaine médicale 1911. Chauffard, Grigaut, Laroche.

Sluiten