Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sclerosen met „nephritischem Einschlag" zijn ongeveer op één te lijn te stellen met den mengvorm van Widal. Volkomen vergelijkbaar zijn de Fransche en Duitsche begrippen evenwel niet, daar de eerste vooral den nadruk leggen op de klinische verschijnselen, de laatste meer

TABEL X.

Verhouding tusschen het Lipoïden- en Cholesterine-gehalte van het serum, volgens Weill, Widal en Laudat.

LIPOIDEN. cholesterine.

57.08 10.80

34.27 10.40

18.80 5.95

17.67 4.40

16.54 5.60

14.66 3.68

12.20 3.80

11.02 3.24

10.91 ! 3.12

10.35 3.03

10.22 3.01

8.95 2.85

8.23 2.25

7.40 2.24

6.08 1.94

5.19 | 1.56

den pathalogisch-anatomischen kant naar voren brengen *)2).

Wij zullen onze bespreking beginnen met de voor de cholesterine-pathologie belangrijkste groep, die der z.g. nephrosen, die vroeger met den naam van parenchymateuse nephritis werden aangeduid. Hierbij zijn de veranderingen,

3) Nieuwere inzichten der nephritis. Hijmans.

2) Die doppelseitigen Nieren Erkrankungen. Volhard.

Sluiten