Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reactie van Bordet en Gengou met een dergelijke suspensie als antigeen, en bloedserum van den lijder als antilichaam, gaf een positief resultaat, terwijl normaal menschenserum negatief reageerde.

Daar ook na de operatie van het absces de lichaamstemperatuur te hoog bleef, en collargol-lavementen niet baatten, werd een vaccin-behandeling beproefd. Het vaccin werd bereid door een achttien-uur-oude agar-cultuur van den vibrio in physiologische zoutoplossing te suspendeeren; deze suspensie werd twee uur in een waterbad op 56° C verwarmd, en daarna op steriliteit beproefd. De met 0,5 % phenol vermengde suspensie bevatte ongeveer drie duizend millioen vibrionen per c.c.

-Enkele dagen na de eerste inspuiting begon de lichaamstemperatuur van den patiënt te dalen, en na eenige weken verliet hij nagenoeg genezen het ziekenhuis. De darmfistel, waarvoor hij nog poliklinisch werd behandeld, is later zonder tegenspoed gesloten.

Of het vaccin in dit geval gunstig heeft gewerkt, valt natuurlijk niet met zekerheid uit te maken, doch men kan in het medegedeelde een aanmoediging vinden om eventueel bij later voorkomende gevallen ook een vaccin-behandeling toe te passen.

In het geheel ontving de patiënt vier inspuitingen, aanvangende met 0,1 c.c., onderhuids; om de vier dagen 0,1 c.c. meer. Er trad geen algemeene, en slechts weinig plaatselijke reactie op, bestaande in eenige zwelling en roodheid op de plaats der inspuiting.

Het gelukte nog vier maanden na de operatie van het leverabsces, de bacterie uit de ontlasting van den patiënt te kweeken, door middel van een voorkweek in alkalisch peptonwater, volgens de gewijzigde methode van de Raadt (1).

Sluiten