Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IONENBALANCEERING

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. W. VOGELSANG HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS HET BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT, TE VERDEDIGEN TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE OP DINSDAG 5 JULI 1921 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR DOOR

TJERK PIETER FEENSTRA ARTS

GEBOREN TE GORINCHEM

A. OOSTHOEK — 1921 — UTRECHT

Sluiten