Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als geschikte RiNGER'sche vloeistof voor warmbloedigen geeft Locke ) een vloeistof op, die naast 0.90% NaCl meer kalium bevat dan calcium. Ook andere schrijvers achten een zoodanige vloeistof beter dan een vloeistof, waarin het kalium en calciumgehalte ongeveer gelijk is. Als geschikte vloeistof is dan te beschouwen een vloeistof, waarin de concentratie van het natrium, uitgedrukt in grammoleculen, is 0.15 mol. en daarnaast de concentratie van het kalium en calcium resp. 0.006 mol. en 0.001 mol.

Voor de verhouding der concentratie Ca vinden we:

K

ïonenconcentratie Ca c3 X C2

ionenconcentratie K C, X C3

Indien we in deze formule de waarden de/ constanten invullen, ter bepaling waarvan ook hier de gegevens van Hofmeister zijn gebruikt, dan krijgt de formule den volgenden vorm: ionenconcentratie Ca c3 X 3.2

ionenconcentratie K 2.3X 1.3

terwijl in deze formule c3 = 0.15 mol.

We vinden dan:

ionenconcentratie Ca 0.15 X 3.2

ionenconcentratie K 2.3 X 1 3 = 0-165 Empirisch is gevonden:

ionenconcentratie Ca 0.001

ionenconcentratie K 0.006 0-166 Voor de formule, die de verhouding tusschen de ionenconcentraties van het kalium en natrium aangeeft wordt de verhouding als volgt: ionenconcentratie K __ C, X C3 X c2 ionenconcentratie Na ~ X~c^

Substitutie der waarden in dit geval geeft:

ionenconcentratie K 2.3 X 1.3 X 0.001

ionenconcentratie Na 3.2 X (0.15V hetgeen na herleiding wordt:

ionenconcentratie K

ionenconcentratie Na Empirisch is voor deze verhouding gevonden:

ionenconcentratie K 0.006 _ 6

ionenconcentratie Na 0.15 150 0-04 Berekenen we ten slotte de verhouding tusschen de ionenconcentratie van het calcium en die van het natrium:

ionenconcentratie Ca C2 X c,

ionenconcentratie Na C, X C3

') Locke. Zentralbl. f. Physiol. Bd. XIV, p. 670, 1900.

Sluiten