Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt, doch de adaptatie normaal is (mydriasis curve). Hier is dus een lichtzinstoornis zonder adaptatiestoornis.

De curve verkregen bij 2 bij onbeïnvloede pupilwijdte geeft zelfs een adaptatiebreedte, 2 X zoo groot als die van O.R.

B. Dialysis retinae.

1. S.smid, Ó4jaar. Dialysis retinae O.D. sinds Febr. '18 tengevolge van een sneeuwbal tegen dat oog. 2 Juli '20: L. oog geen afwijkingen. AV 1 (Refr. E.).

R.: Dialysis van het geheele netvlies.

AV. . Met 't 1 c.M. object is geen gezichtsveld te vinden ; met de hand bepaald blijkt ongeveer het onderste temporale quadrant van 't centrum tot 50° nog eenigszins te functionneeren.

Bij het onderzoek der DA. zonder mydriaticum is de gevoeligheid van het R. oog ook na 40 min. zóó gering, dat ze met onzen photoptometer niet te bepalen is.

Het L. oog heeft een aanvangsgevoeligheid 14,5, een eindgevoeligheid van 16779 (OR. resp. 21,5 en 39150). Vooral het latere deel der curve ligt wat laagf, 't geen

O o ' O

misschien te wijten is aan onvolledige donkeradaptatie, doordat van de groote hoeveelheden licht, telkens 't R. oog aangeboden, wat doordrong in 't met de hand bedekte L. oog. Misschien staat 't ook in verband met patiënt's leeftijd. Wanneer de beide oogen van een proefpersoon dus belangrijk verschillende lichtgevoeligheid hebben, is 't wcnschelijk de adaptatie van elk in een aparte serie waarnemingen na te gaan. 't Donkergezichtsveld ontbreekt voor 't R. oog geheel; L. reikt 't boven tot 40°, temp. ruim 50°, beneden idem, nasaal 450

Sluiten