Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vitium cordis en bij neurologisch onderzoek wat levendige reflexen ; andere afwijkingen werden niet gevonden. Men kon geen oorzaak voor de gezichtsveldstoornis aanwijzen, slechts vermoeden dat het in eenige betrekking stond met de doorstane nicotine-intoxicatie en het vitium cordis. Thans vertoont de L. pupil zwakker lichtreactie dan de R.

Fundus: LO. De N. opticus is bleek. De artt retinales nasales zijn wat nauw; zij doen de vraag rijzen of hier wellicht vroeger een embolie, vaatkramp ol endarteriitis geweest is.

AV- V300 g-c-

Gezv.: De temporale helft ontbreekt bijna geheel, slechts de pericentrale

deelen (± 70) zijn [behouden. Deze zijn echter vrij sterk minderwaardig- ook in de nasale orezv.helft. Hieraan

ö' o

sluit zich naar nasaal een zóne aan, ongeveer reikende tot 200 van 't fixeerpunt, die wat beter, doch nog niet normaal is. In't nas. bovenquadrant zijn de buitengrenzen normaal. Van't nas. benedenquadrant is slechts 't bovenste deel aanwezig, naar beneden begrensd door een onge-

Sluiten