Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Voor het aannemen van een reflectorische regeling der donkeradaptatie bieden de experimenten van Kehr geen voldoende basis.

V.

De daling van den intraoculairen druk bij netvliesloslating is niet de oorzaak, maar gevolg van de dialysis.

VI.

Anaemia progressiva perniciosa kan een zwangerschapstoxicose zijn.

VII.

De gevallen van carcinoma ventriculi, welke moeilijkheden bieden bij de onderscheiding van anaemia progressiva perniciosa, zijn die met beenmergmetastasen.

VIII.

Het virus van de encephalitis lethargica en dat van dc herpes labialis vertoonen veel teekenen van overeenstemming.

Sluiten