Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een veel lichtere vorm, volgens Fabre en Thévenot de meest voorkomende, maar die ook het meest over het hoofd gezien wordt, geeft slechts een lichte respiratiestoornis en lichte aanvallen van benauwdheid. Soms is ook het slikken nog bemoeilijkt, hoewel minder dan in de voorgaande gevallen. Toch kan dit van belang zijn, daar een pasgeborene, wanneer hij ook maar een kleine hindernis heeft bij het slikken, deze bezigheid, waaraan hij nog niet gewend is, al spoedig geheel zal nalaten, hetgeen allerlei misère tengevolge kan hebben, zoowel voor de moeder als voor den behandelenden medicus, zoo deze de oorzaak van het euvel niet weet te vinden.

Er wordt opgegeven, dat de door de dyspnoe ontstane stuwing hersenbloedingen veroorzaken kan; we moeten hier echter wat voorzichtig zijn met onze conclusies, daar we vooral door de onderzoekingen van Ylppö weten, dat vaak bij pasgeborenen hersenbloedingen voorkomen, zonder dat er eenige uitwendige oorzaak voor is aan te geven.

Atelektase zal natuurlijk een direct gevolg zijn van de bemoeilijkte ademhaling.

Zeer groote kropgezwellen kunnen een hindernis vormen bij de reis van het kind van de baarmoeder naar de buitenwereld. Zoo vermeldt Hubbauer een geval, waarbij een zeer groote cystenkrop een zeer belangrijke hindernis bij de geboorte veroorzaakte, ook Vonwiller en Burghagen maken van een dergelijk geval melding, terwijl Billig een geval beschrijft van een geboorte in stuitligging, waarbij de ontwikkeling van het hoofd eerst na eenige uren werken gelukte, nadat de huid, spieren en halswervelkolom doorgesneden waren.

Dat een groote struma in het geheel geen geboorte hindernis behoeft te geven, bewijst wel mijn eerste geval, waarbij de partus zonder eenige moeilijkheden plaats had.

Sluiten