Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. M. V. K. N°. 1114 A°. 1916.

Opname 16.12.16.

Gehuwde vrouw, 25 jaar oud, 1 Partus 8 jaar geleden, geen abortus. Nooit ziek geweest.

Menstruatie altijd regelmatig, niet profuus of pijnlijk.

Eenige dagen na de laatste menstruatie, die op 12.11.16. begon, trad geringe fluxus op, die aanhield tot ongeveer een week geleden. Daags vóór de opname zeer sterke fluxus, gepaard met heftige buikpijn en herhaaldelijk braken. Tevens stinkende afscheiding.

Status praescns:

Stinkende afscheiding. Corpus uteri in anteflexie, niet vergroot, hard. Door sterke buikspanning zijn de adnexa beiderzijds niet af te tasten. In cavum Douglasiï geen afwijkingen.

Temperatuur 37,9° C.

Diagnose:?

3.1.17. Palpatie en inwendig onderzoek niet pijnlijk. Geen fluxus. Corpus uteri in anteflexie, niet vergroot. Naast den uterus geen afwijkingen. Temperatuur sinds 1 week normaal.

Diagnose: afgeloopen abortus.

's Middags collaps met frequente pols en duidelijke teekenen van anaemie.

5.1.17. In onderbuik is een tumor aanwezig. Temperatuur 37.8° C.

20.1.17. Opnieuw collaps met duidelijke anaemie.

23.1.17. Corpus uteri in anteflexie. In het laquear posterius een onregelmatig gevormde zwelling, die schijnt samen te hangen met de uitwendig voelbare zwelling, die hoofdzakelijk in den linker onderbuik gelegen is en reikt tot navelhoogte.

Diagnose: haematocele retrouterina.

25.1.17. Kolpotomia posterior: oud bloed stroomt af. In Douglas foetus van 20 cM. lengte en tevens de placenta.

H. M. y. K. N°. 344 A°. 1917.

Opname 21.4.17.

Gehuwde vrouw, 29 jaar oud, 3 partus, 1 abortus.

Terwijl vroeger de menstruatie zeer ongeregeld en profuus was, is zij sinds een prolaps-operatie, die in 1912 werd verricht, steeds

geregeld, nog wel profuus.

Pat. klaagt sinds 2 maanden over pijn in buik en lendenen, voelt zich koortsig en zwak. Bovendien duurde de laatste menstruatie, in het begin dezer maand, veel langer dan anders.

Sluiten