Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of gedeeltelijk, dat echter veelal niet gepaard gaat met een bloeding die, hetzij door het quantum, hetzij door het tijdstip waarop zij plaats heeft, de aandacht trekt, zoude, indien het werd opgemerkt en vooral wanneer een mikroskopisch onderzoek kon worden ingesteld waardoor de zoogenaamde dysmenorrhoea membranacea kan worden uitgesloten, bewijzend zijn. Echter hoe dikwijls blijkt dit uitstooten der decidua niet te zijn opgevallen, afgezien van de mogelijkheid dat de decidua waarschijnlijk in talrijke gevallen in 't geheel niet wordt uitgedreven doch in utero wordt geresorbeerd (o.a. Treub) !) en in't geheel niet bestaat bij ovariaal-zwangerschap volgens het onderzoek van C. van Tussenbroek 2).

Lillian FarrarS) vond dat slechts bij 4.8% van 309 o-evallen iets van het uitstooten der decidua was bemerkt.

o

Bloedonderzoekingen, waardoor zwangerschap of kort te voren bestaan hebbende zwangerschap zou zijn aan te toonen, zijn tot nog toe öf te zeer onbetrouwbaar gebleken of zijn zoo gecompliceerd, vereischen dus zooveel techniek, dat hun althans praktisch slechts weinig nut mag worden toegekend.

Van Haeff 4) moest ook van zijn methode zeggen dat de reactie niet absoluut betrouwbaar is en zeker niet vóór de derde zwangerschapsmaand.

x) Treub 1. c.

3) C. v. Tussenbroek. De decidua uterina bij ectopsiche zwangerschap. Ned. Tijdschr. van Verlosk. en Gyn. IV 1893 l.c.

s) Lillian Farrar 11 1. c.

4) Van Haeff. Onderzoekingen over een nieuwe methode ter bepaling van het antifermentgehalte van het bloed van zwangeren.

Acad. Proefschr. Amsterdam. 1920 l.c.

Sluiten