Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Links naast den uterus geen afwijkingen. Temperatuur normaal. Diagnose: haematosalpinx -)- haematocele.

5.6.20. Haemochromogeen negatief.

26.6.20. Lap: groote haematosalpinx veroorzaakt door abortus tubarius incompletus. In den buik of in Douglas geen spoor van bloed.

Obs. IX.

Opname 8.9.20. O.L.V.G.

Leeftijd 31 jaar. Gehuwd,

2 Partus. Laatste zwangerschap 5 jaar geleden.

Menstruatie altijd onregelmatig. Duur van den cyclus wisselend 3 tot 4 weken; duur der bloeding 2 tot 3 dagen, zonder pijn en zonder coagula. De twee laatste menstruaties waren echter wel pijnlijk ; pat. kreeg reeds enkele dagen vóór de bloeding pijn in den rechter onderbuik.

Laatste menstruatie 2 weken geleden.

Een week daarna kreeg pat. plotseling zeer heftige pijn in den rechter onderbuik; de pijn was niet steeds aanwezig doch kwam bij vlagen terug. Geen fluxus gehad. Vroeger nooit ziek geweest.

Status praesens :

Geen anaemie, geen icterus.

Geen fluxus.

Subjectief noch objectief eenig teeken van zwangerschap te ontdekken.

De portio staat hoog, links, vlak achter de symphyse.

Corpus uteri klein, hard, naar voren en links verdrongen door een vuistgroote tumor rechts achter in het bekken gelegen. Deze tumor is gespannen elastisch, heeft echter hier en daar wat hardere plekken; de onderpool is zuiver rond en de bovengrens is goed af te tasten en zuiver bolvormig. De tumor hangt zijdelings wat samen met den bekkenwand, lijkt vrij van den uterus. In Douglas is een pinkdikke zwelling voelbaar, dwars zich voortzettend naar links achter den uterus terwijl zij aan den rechter kant overgaat in den tumor. Temperatuur subfebriel.

9.9.20. Haemochromogeen negatief.

14.9.20. Pat. vloeit sinds eenige dagen (menstruatie?), heeft weinig of geen pijn. De tumor is nu belangrijk grooter, is gespannen elastisch en is in toto wat op en neer te bewegen. Temperatuur normaal. Diagnose: cystoma ovarii met steeldraaing.

15.9.20. Lap : ruim vuistgroote haematosalpinx, waarop hetomentum

Sluiten