Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

DENERVATIE VAN DE BLAAS.

a. Proefnemingen van von Zeissl; L. R. Müller ; Lewandowsky e n Schultz ; Roith.

Na de zeer merkwaardige resultaten, die men in den loop der jaren gekregen had, zoowel bij physiologische proeven als bij anatomisch onderzoek van de zenuwen die de blaas innerveeren, drong zich de vraag op, welke reactie de blaas op den duur wel zou vertoon en, wanneer niet alleen de nervi pelvici, maar ook de nervi hypogastrici doorgesneden waren.

von Zeissl1) nam honden als proefdieren; deze werden met morphine genarcotiseerd en de buik werd onder antiseptische voorzorgsmaatregelen geopend. De nervus pelvicus evenals de nervus hypogastricus werden over een belangrijk stuk gereseceerd en de buik weer gesloten. Deze zelfde operatie herhaalde hij bij 8 mannelijke honden; 2 hiervan gingen enkele uren na de operatie dood; 6 proefdieren daarentegen doorstonden goed den ingreep en bij allen behield de blaas zijn functie. Na verloop van meerdere weken werd sectie

') von Zeissl, Wiener klin. Wochenschr. 1896.

Sluiten