Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het grootste gedeelte sensibel verzorgt. Doordat de blaas met de toenemende vulling telkens aan de urethra trekt, krijgt deze laatste voortdurend mechanische insulten, die het individu als waarschuwingen voor de mictie leert op te vatten.

Wat de vaatverzorging betreft, merkt Roith op, dat de takken van de vasa pudenda comm., die de urethra verzorgen, blijkbaar voldoende zijn om de blaas bovendien te voeden, vooral wanneer deze rust wordt gegeven na de operatie. Zelfs na resectie van groote stukken uit den wand, kwam nog een volkomen herstel bij dergelijke blazen.

b. Eigen proefnemingen.

Zooals uit het vorige hoofdstuk blijkt, zijn de meeningen over het al of niet goed functioneeren van de blaas na doorsnijding van de zenuwen, nog zeer verdeeld.

Mochten von Zeissl, Müller en Roith uit hunne experimenten concludeeren, dat er nooit incontinentia urinae optreedt, zoo staan aan den anderen kant de resultaten van Lewandowsky en Schultz, welke pleiten voor een typische incontinentie na zenuwdoorsnijding.

Het doel van dit onderzoek is nu de functie na te gaan van de blaas, ontdaan van alle zenuwelementen, voor zoover deze niet onmiddellijk tegen den blaaswand aanliggen.

Als proefdieren werden aanvankelijk katten, later honden genomen. De geheele buik werd zorgvuldig geschoren, de huid met tct. jodii gepenseeld en onder aseptische

Sluiten