Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzorgsmaatregelen laparotomie, direct craniaal van de symphysis en in de med. lijn, verricht.

De blaas werd uit de buikholte geluxeerd, het lig. ant. vesicae langs de insertie-lijn aan de blaas op verschillende plaatsen dubbel onderbonden en doorgesneden. De ureteren werden stomp, maar tot op de adventitia uit het omgevende weefsel van de lig.a lateralia vesicae, vrij gepraepareerd zoo dicht mogelijk bij de inmondingsplaats in de blaas. De zijdelingsche ligamenten werden eveneens onmiddellijk aan den blaaswand onderbonden en doorgeknipt. De urethra werd evenals de ureteren, over een lengte van ongeveer 2.5 cM. stomp vrij gepraepareerd, waarbij langs den geheelen omtrek, oppervlakkig liggende bloedvaten, serosa met subsereuse zenuwen en enkele bloedvaten, op verschillende plaatsen dubbel onderbonden en doorgesneden werden, terwijl een mechanische strictuur, die wellicht door op te weinig plaatsen te ligeeren zou kunnen ontstaan, vermeden werd. Het nu nog resteerende weefsel tusschen de ureteren dorsaal en de urethra ventraal, aan de basis van de blaas gelegen, werd ten slotte ook dubbel onderbonden en doorgesneden. De blaas, die reeds dadelijk na het afbinden der bloedvaten sterk cyanotisch gekleurd was, werd nu weei terug in de buikholte gebracht, terwijl het omentum maius aan de ventrale zijde over de blaas uitgespreid werd. Sluiting van de buikwond.

Volgens J de hierboven beschreven operatie-methode kan de- blaas niet anders van bloed voorzien worden, dan door de enkele intramurale bloedvaten van de urethra. Het omentum zou nu door adhaesies te vormen, misschien deze zeer beperkte bloedvoorziening eenigszins kunnen ondersteunen.

Sluiten