Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overvalt. De blaas is nu volkomen gecontraheerd, zonder urinerest.

Kat IV. 4-III-'21.

Aether narcose. Gestrekte rugligging.

De blaas werd evenals bij kat III van alle zenuwen geïsoleerd, maar d^ bloedvaten gespaard.

Na de operatie maakte de kat een zeer zieken indruk, de blaas was sterk gevuld, maar weer week-elastisch; bij druk op het abdomen was slechts een gedeelte van den inhoud te ontledigen, wat meer kracht vereischte dan bij de vorige katten. lederen dag werd het moeilijker de urine te verwijderen, totdat den 5den dag zelfs met de grootste kracht, slechts enkele druppels te voorschijn kwamen. Bij tweede operatie bleek de peergroote blaas, door vergroeiing met een omentumslip ± 180° om de longitudinale as gedraaid te zijn, waardoor de urethra getordeerd was en aldus de blaas volkomen afsloot. Deze was goed van kleur. Losmaken van de adhaesie, blaas ledigen, sluiting van de buikwond. Na 24 uur vond de eerste spontane mictie plaats. De blaas bevatte na elke mictie een grooter hoeveelheid residuaal urine dan bij kat III aanvankelijk bestond, maar ook hier contraheert zich de blaas, ± l1^ maand later, volkomen na elke mictie.

K a t V. 8-ni-'21.

Aether narcose. Gestrekte rugligging.

Evenals bij de vorige kat werd de blaas gedenerveerd, maar de bloedvaten gespaard. In den loop van den 2den dag na de operatie komt spontane mictie. De algemeene

Sluiten