Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blaas goed zoolang de dieren leven, behoudens een kort initiaal stadium van retentie;

2°. Denervatie alléén geeft:

ci. bij katten: eerst een stadium van retentie, dan herstel van functie met een regelmatige, weliswaar verminderde, frequentie van de micties; die onderling in quantum urine vrijwel overeenkomen; b. bij honden: ontbreken van het retentie-stadium, met onmiddellijk herstel van de functie na de operatie;

3°. Bij denervatie alléén, gaan geen zenuwen met de bloedvaten mee naar de blaas;

'4°. Denervatie van blaas en geheele urethra geeft:

a. bij katten: ontbreken van het retentie-stadium, met onmiddellijk herstel van de functie;

b. bij honden: geen verschil in uitkomsten met denervatie van de blaas alleen;

5°. Histologisch ziet men na denervatie van de blaas, dat de gangliëncellen, gladde spieren, mucosa en serosa, evenals de bloedvaten geen zichtbare afwijkingen vertoonen.

Sluiten