Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Experimenteele onderzoekingen over beenregeneratie zijn reeds zeer vroeg verricht. Reeds Duhamel heeft zich in het midden der achttiende eeuw hiermede beziggehouden. Een lange reeks onderzoekers na hem hebben hetzelfde onderwerp bestudeerd. Tot de meest bekenden behooren o. a. Troja, Vigaroüs, Hunter, Maodonald, Bichat, Scarpa, Leveillé, Weidmann, Crüvellhier, Charmeil, Heine, Syme, Klencke, Textor, Malgaigne, Velpeau, Flourens, Albrecht Wagner, e. a.

Deze allen bepaalden zich echter tot de vraag, welke weefsels den groei van het been doen tot stand komen.

De eerste, die niet alleen uitvoerig onderzoekingen omtrent de beenvorming heeft gedaan, maar in aansluiting daaraan ook de beenoverplanting tot onderwerp van studie heeft gemaakt, is Ollier (1859).

In de eerste plaats hield Ollier zich bezig met het onderzoek naar de functie van het periost. Een groot aantal proeven werd daartoe door hem bij verschillende diersoorten (kat, hond, kip, konijn) verricht. Hij bracht o. a. gesteelde periostlappen zoowel van den schedel als van de lange pijpbeenderen in de omgevende spieren en kon dan een vorming van been aan den binnenkant van het periost aantoonen. Indien hij drie of vier dagen na de operatie den steel van

1

Sluiten