Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den periostlap doorsneed, ondervond de vorming van been daarvan geen invloed. Verder toonde Ollier aan, dat het periost in zichzelf de kracht bezit, nieuw been te vormen en dat het niet een voortdurenden of tijdelijken samenhang met het been noodig had om eventueel van uit het been zelf van de elementen voor de beenvorming voorzien te worden. Hij deed dit door het periost van het been volkomen los te maken cn op een geheel andere plaats onder de huid te brengen. Zoo bracht hij bij zijn proefdieren o. a. onder de huid van het voorhoofd en van den schouder periostlappen. Ook hier zag hij als bewijs van wat hij noemt de „autonomie van het periost" zich nieuw been vormen.

Hiermede was dus vastgesteld, dat het periost in staat was, been te vormen. Nu kwam de vraag ter beantwoording, of een speciale zone van het periost alleen been kon vormen, met name de binnenste laag, die tegen het been aanligt en aan welke zijde men de beenvorming altijd ziet optreden.

Microscopisch onderzoek had reeds doen zien, dat het periost uit fibreuse en elastische elementen bestond, doch aan de binnenzijde een meer celrijk weefsel bevatte, zoodat er wel reden was, voor deze laag andere eigenschappen aan te nemen. Om deze kwestie op te lossen, werd een periostlap losgemaakt van het been, doch door een steel met de rest van het beenvlies in verbinding gelaten. Een gedeelte van dezen gesteelden lap en wel dat deel, dat den eigenlijken steel vormde, werd met het mes aan de binnenzijde afgeschaafd of met een etsmiddel of het ferrum candens beleedigd. Het vrije uiteinde van den lap bleef onbeschadigd. Na eenigen tijd bleek het vrije einde been gevormd te hebben, het andere niet. Toch was dit niet doodgegaan en het was goed voorzien van vaten, die naar het vrije einden voerden. De fibreuse laag was dus niet in staat been af te zetten.

Na langeren tijd bleek er echter wel een, zij het geringere, beenvorming op te treden, wat Ollier opvat als een regeneratie van de osteogene laag.

Om de tegenwerping te ontwapenen, dat het afgeschraapte periost geen been meer vormt tengevolge van de door het

Sluiten