Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende soort verwisseld werden. Deze beenige vereeniging geschiedt volgens Adamkiewicz door een verbeening van het bindweefsel, dat de spleet tusschen beenstukje en schedel vult, zonder dat het periost hierbij meedoet. Aan het voortleven van de geimplanteerde fragmenten twijfelt hij niet op grond der resultaten van vaatinjecties. Ook Manley (1891), Buscaelet (1891) komen tot dergelijke conclusies.

Toch werden ook onderzoekingen bekend, die met de leer van Olliee niet in overeenstemming te brengen waren. Behalve de proeven van Radzimowsky (1881), wiens in het Russisch gepubliceerde werk om deze reden minder bekend kon worden, was voornamelijk het onderzoek van Bonome (1885) in strijd met de opvattingen van Olliee. Het microscopisch onderzoek van Bonome's praeparaten scheen er o. a. op te wijzen, dat bij transplantatie het beenweefsel geheel, of minstens voor een zeer belangrijk gedeelte afsterft.

Het gelukte echter pas aan Baeth (1893) het geloof aan de opvattingen van Olliee te doen verdwijnen, door den uitslag van zijn proeven op honden, die meestal in trepanaties bestonden. Hij meende terecht dat de gronden, waarop Olliee en degenen, die na hem dergelijke onderzoekingen deden, tot het in leven blijven van het been geconcludeerd hadden, onvoldoende waren. Deze kwestie moet met het microscoop beslist worden. Nagegaan moest worden, of de beenlichaampjes van het transplantaat nog normaal kleurbaar waren en normale structuur hadden.

Bij de proeven van Baeth, die hij onder leiding van Maechand deed, bleek het ingeplante beenstuk steeds necrotisch geworden. De kernen van de beencellen zijn verdwenen, of vertoonen zelfs, als zij bij matige vergrooting nog schijnbaar normaal zijn, bij sterke vergrooting (olie-immersie) alle verschijnselen van verval. Deze weefseldood is tegen het einde der eerste week volkomen, al werden bij zeer jonge dieren nog na twee of drie weken enkele kleinere levende stukjes gevonden.

Het afgestorven fragment is voor de wond een aseptisch

Sluiten