Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een klein aantal aan de oppervlakte van cortex, medulla en grootere kanalen van Ha vers worden ook necrotisch. Dit proces gaat langzaam, zoodat na een maand pas de meeste beenholten leeg zijn. Wordt het been gespleten, zoodat de mergholte over haar geheele lengte bloot ligt, dan gaat het merg niet te gronde. Wordt het periost eerst van het transplantaat verwijderd, dan is het resultaat voor het overblijvende weefsel hetzelfde. Van de nu vrij liggende cortex, die toch gemakkelijker toeg&nkelijk is voor de vochten, blijven slechts weinig cellen in leven. In deze reeks ontbreekt natuurlijk de nieuwvorming vanuit het periost en is de vervanging door levend been veel langzamer.

Neemt men èn periost èn endost weg, dan gaat alles te gronde, op enkele cellen aan de oppervlakte na, zoodat er ook niet veel nieuwvorming van het transplantaat uitgaat. Indien het transplantaat in kleine stukjes verdeeld werd, bleven weer enkele cellen leven en prolifereeren, doch het meeste weefsel stierf af en werd geresorbeerd. Toch was hier wel wat meer nieuwvorming dan in het vorige geval.

Bij subperiostale resecties wordt alleen dan been gevormd, indien er een functioneele prikkel is, zoo bij de radius wel, bij de ulna niet. Brengt men echter bij de subperiostale resectie van de ulna het beenstuk, desnoods dood, op zijn plaats terug, dan is er wel nieuwvorming. Dus behalve de functie schijnt ook het direct met het periost in contact zijnde been den prikkel tot nieuwvorming te kunnen geven.

Bij transplantatie naar de weeke deelen blijven dezelfde weefsels overleven als bij de reimplantatie. Er is echter weinig of geen nieuwvorming bij gebrek aan functie. Het einde is dan resorptie. Om dezelfde reden geeft getransplanteerd periost weinig of geen been.

In hoofdzaak bevestigt dan ook Phemister weer de waarnemingen van Axhausen, behalve dat volgens hem ook geringe osteogenese kan uitgaan van been zonder periost of endost. Het verschil van opvatting omtrent de waarnemingen bij verplaatsen in de weeke deelen wijt Phemister hieraan,

Sluiten