Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CARCINOOM EN ANAEMIE

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE GENEESKUNDE

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. W. VOGELSANG, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS HET BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT, TE VERDEDIGEN TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE OP DINSDAG 22 FEBRUARI 1921 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR DOOR

MARIUS JOHAN ROESSINGH ARTS

GEBOREN TE GRONINGEN

DRUKKERIJ ZUIDAM - UTRECHT

Sluiten