Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledingsproducten werd toegekend. LEPEHNE ') zag dit verschijnsel physiologisch bij vogels, bij zoogdieren echter alleen bij pathologisch bloedverval. Meer of minder casuistisch is het bij sommige ziektegevallen bij den mensch beschreven, o.a. door RÖSSLE 2) en KUCZYNSKI 3). Denkbaar is het dus, dat dit proces van phagocytose soms de siderosis van het orgaan kan verklaren.

Ter anderer zijde is het bekend, hoe ergens in het lichaam ingespoten ijzer (in welken vorm ook), in de lever opgestapeld wordt en vandaar, voornamelijk langs den dikken darm, wordt uitgescheiden (QUINCKE 4), ZALESKI5), STENDER6) LAPICQUE7) e.a.).

M. B. SCHMIDT3) stelde bovendien bij zeer ijzerarm gevoede dieren vast, dat het gemaskeerde (niet histo-chemisch aantoonbare) ijzer, het eerst uit de lever verdwijnt en in veel mindere mate uit de milt, waaruit hij besloot, dat de lever vooral dient voor opstapeling van het voedingsijzer, de milt voor het bij de bloeddestructie vrijkomende Fe. De oudere onderzoekingen van TARTAKOWSKI 9) geven echter veel minder duidelijke verschillen tusschen de beide organen in dezen.

Naast het ijzergehalte van de lever is dat van de milt door mij onderzocht. Het is bekend, hoe haar door velen sinds ASHER een cencrale plaats in de ijzerstofwisseling wordt toegeschreven, hoe het bij abnormale bloedafbraak tot op-

') Zieglers Beitrage z. allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie, Bd. 64,1917.

J) Zieglers Beitrage z. allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie, Bd. 41.

3) Zieglers Beitrage z. allgem Pathol. u. pathol. Anatomie, Bd. 65,1910.

4) D. Archiv f. klin. Medizin, Bd. 25 en 27, 1880.

£>) Archiv f. exper. Pathol. u. Pharmacologie, Bd. 23, 1887.

6) Arbeiten aus dem pharmacol. Institut Dorpat, Bd. 7, 1891.

7) Oecit. v. Roque, Chalier, Nové-Jusserand. Journ- de Physiol. ct de Pathol. générale, T. 15, 1913.

8) Verhandl. d. deutsch. pathol. Gesellschaft, 1912 .

9) Pflügers Archiv, Bd. 101, 1901.

Sluiten