Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten te varkrijgen, zou men dus feitelijk een groot aantal stukjes van het orgaan, van verschillende plaatsen genomen, moeten onderzoeken. Wegens het zeer tijdroovende dezer bepalingen heb ik mij echter tot 2, soms 3, porties moeten beperken. Door een zoo groot mogelijk aantal bepalingen te verrichten en alleen aan duidelijke afwijkingen van de door mij als normaal gevonden cijfers beteekenis te hechten, heb ik getracht, deze fout zooveel mogelijk te compenseeren. Bovendien mag niet vergeten worden, dat eventueele onnauwkeurigheden zoowel voorkomen bij de bepalingen van organen van lijders zonder malignen tumor als bij die van carcinoompatiënten, zoodat zij elkaar eenigszins opheffen.

Ook doorspoelingen met physiologische zoutoplossing geven geen noemenswaarde verschillen met die, waarbij van water gebruik gemaakt wordt:

Ook hierop is trouwens het gezegde der laatste alinea

van toepassing.

De vraag blijft nu nog, waarop men de berekende hoeveelheid ijzer wil betrekken. Door de meeste onderzoekers wordt zij in procenten der droge stof uitgedrukt. Nu is het even¬

met zoutopl. gespoeld met water gespoeld

1. lever

2. lever

3. lever milt

4. lever milt

5. lever milt

6. lever milt

7. lever

0.0096 0.0030 0.0098 0.0159 0.0017 0.0117 0.0078 0.0115 0.0041 0.0068 0.0198

0.0075 0.0031 0.0063 0.0173 0.0017 0.0093 0.0055 0.0093 0.0039 0.0058 0.0193

Sluiten