Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik van basische kleurstoffen. Het duidelijkst kan men dit verschijnsel waarnemen bij kleuring met methyleenblauw, maar ook bij aanwending der GlEMSA-kleurstof komt deze eigenschap voldoende aan het licht. Ofschoon men over de oorzaak van deze eigenaardigheid nog geen zekerheid heeft kunnen verkrijgen en verschillende opvattingen elkaar den voorrang betwisten, is men het er over eens, dat zij in het algemeen wijst op de jeugd van de betreffende erythrocyt (NAEGELI '), SABRAZÈS 2). Zoo zijn dergelijke roode bloedlichaampjes geregeld in het beenmerg te vinden, worden bovendien bij het embryo en bij jonge kinderen in grooten getale aangetroffen en verschijnen na een belangrijke bloeding of bij anaemiën door bloeddestructie zeer dikwijls in de periphere circulatie. Daartegenover staat, dat hetzelfde verschijnsel in sommige gevallen als een symptoom van degeneratie moet worden opgevat, aangezien het wordt aangetroffen bij roode bloedlichaampjes, die buiten de vaten zijn getreden en daar langzaam ten onder gaan, alsmede in bloed, dat eenigen tijd buiten het lichaam blijft bewaard.

Kan men daarom!in twijfel zijn, hoe in een gegeven geval de polychromatophilie is op te vatten, het feit, dat bij toxische anaemiën in een stadium van ernstige bloedafbraak weinig van dergelijke erythrocyten worden aangetroffen, terwijl men omgekeerd in perioden van duidelijke regeneratie (ook na bloeding) talrijke van deze cellen ziet, mag ons in het algemeen dit verschijnsel als een bewijs van de aanwezigheid van jonge roode bloedlichaampjes doen opvatten.

BARADULIN3) kon deze polychromatophilie bij 9 van zijn 72 carcinoompatienten constateeren. In al deze gevallen be-

') Bluttkrankheiten, 1919.

2) in Oiibert en Weinberg, Traité du sang, 1913.

3) Folia haematologica, Bd. 9, 1910.

Sluiten