Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegeschreven. Dezelfde uitkomsten werden door WARBURG ') ITAMI 2), DOUGLAS 3) en HARROP 4) verkregen,

Dit O-verbruik is aan de integriteit der cellen gebonden. Lakkleurig gemaakt bloed bevrijd van de stromata geeft vóór en na het verblijf in de broedstoof geen verschil in zuurstofgehalte, gelijk ik in eigen proeven heb kunnen bevestigen.

MORAWITZ had gemeend, dat verschillende stoffen in het plasma, in 't bizonder lipoiden, reduceerend vermogen zouden bezitten en dus een bron van fouten zouden kunnen vormen. ITAMI kon deze opvatting niet deelen; proeven met totaal-bloed en gewasschen erythrocyten gaven dezelfde uitkomsten. Door gebruik van gewasschen roode bloedlichaampjes laat zich deze mogelijkheid trouwens gemakkelijk vermijden.

De witte bloedlichaampjes en plaatjes nemen natuurlijk wel aan deze gaswisseling deel. Door defibrineeren zijn de plaatjes geheel, de Leukocyten grootendeels te verwijderen. De invloed van deze laatste cellen is trouwens door hun klein aantal gering, zooals uit de volgende, door mij verrichte waarnemingen blijkt:

I. V. K., Ca ventriculi.

Max. capaciteit; 19.98 °/c.

O-gehalte na verblijf in de broedstoof; 18.89 °/oO-verbruik 0.19 °/o (berekening zie beneden). Aantal Leukocyten in de emulsie 4750.

II. V. B., Retroperitoneale tumor.

Max. capaciteit: 20.11%.

O-gehalte na verblijf in de broedstoof: 19.19 %•

O-verbruik: 0.02 %•

Aantal Leukocyten 3675.

') Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 59, K09, Bd. 69 en 70, 1910.

2) Archiv. f. experim. Pathol. u. Pharmacologie, Bd. 62, 1"09.

3) Journ. of Physiology, V. 39, 1909-'10.

*) Archives of internal medecine, V. 23, 1919.

Sluiten