Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel van het O-verbruik bij lijders aan maligne tumoren;

NAAM DIAGNOSE i

Hb. gehalte

Max. capaciteit

O-gehalte na broedstoof

Overbruik

Verbruiks index

J. Carcinoma ventriculi 83% 11.87% 11.86% geen geen

v. H. Carcinoma ventriculi 98 „ 5.57 „ 4.9 geen geen

C. Carcinoma ventriculi 88 „ 20.56 „ 16.99 „ 11.23% 2.2 v. W. Carcinoma ventriculi 100 „ 5.55 „ 5.07 „ geen geen de W. Carcinoma ventriculi 75 „ 20.12 16.39 „ 13.56% 3.5 Mej. V. Carcinoma ventriculi 80 „ 14.18 „ 12.45 „ 2.68 „ 0.5 v. B. Carcinoma ventriculi, he- 85 „ 10.09 „ 8.8 „ 0.4 „ 0.2

patis

v. K. Carcinoma ventriculi 83 „ 19.98 „ 18.89 „ geen geen

M. Carcinoma oesophagi 105 „ 25.C6 „ 24.19 „ geen geen

Mej. O. Carcinoma oesophagi 100 „ 22.34 „ 20.41 „ 4.17 „ 0.9

D. Carcinoma hepatis 60 „ 20.14 „ 17.65 „ 5.16 „ 0.9 M. Retroperitoneale tumor 95 „ 21.27 „ 18.44 „ 8.14 „

v. B. Retroperitoneale tumor 72 „ 20.11 „ 19.19 „ geen geen

Mej. S. Melanosarcoma hepatis 82 „ 14.12 „ 10.34 20.94% 8.1

de R. Carcinoma vesicae urinar. 80 „ 21.38 „ 17.09 „ 6.03 „ 1.44 recidief

Mej. D. Carcinoma mammae, peri- 100 „ 22.74 „ 22.09 „ geen geen tonei, ossium

H. Carcinoma recti 65 „ 21.04 „ 18.73 „ 5.51 „ 1.26

L. Carcinoma peritonei 90 „ 21 92 „ 19.35 „ 4.84 „ 1.04

S. Carcinoma ventriculi 54 „ 13.50 „ 13.58 „ geen geen

Mej. H. Carcinoma hepatis 85 „ 23.17 „ 22.97 „ geen geen

Een Wik op de beide tabellen leert ons, dat de maligne tumoren over het algemeen lagere cijfers vertoonen dan verschillende anaemiën van anderen oorsprong. De grootste verbruiksindex wordt bij de anaemiën van haemolytisch type aangetroffen, hetgeen met de resultaten van de onderzoekingen van ITAMI overeenkomt. Een analogie met wat bij de vitale korreling werd gezien, is daarbij niet te miskennen. Toch worden ook na bloedingen soms hooge cijfers waargenomen, zooals b.v. de anaemie na abortus bewijst. Waarom daaren-

Sluiten