Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrek in vermogen tot regeneratie, bevorderd door den gewoonlijk hoogeren leeftijd van de lijders, een gevolg is van de algemeene verzwakking van het lichaam, die wel weer op haar beurt van den tumor afhankelijk is, maar waarbij wij toch niet een directe toxische belemmering van de functie van het beenmerg behoeven aan te nemen. Een onderzoek van niet-lijders aan carcinoom met soortgelijke verschijnselen (chronische bloedingen b.v. door myomen; sterke ondervoeding door oesophagusstricturen of benigne pylorusstenosen), met dezelfde middelen uitgevoerd als door mij bij het carcinoom zijn aangewend, zou de hier gestelde vraag kunnen helpen beantwoorden.

Sluiten