Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. M i c h a e 1 i s en W. Davidoff1) wil ik dit hier illustreeren. Ofschoon met de door hen gebruikte gaselectroden niet geheel betrouwbare uitkomsten te verkrijgen zijn, geven de volgende getallen toch zeker wel eenigszins een beeld van de voorkomende schommelingen. Het veneuze bloed werd met 0,85 °/o NaCl-oplossing verdund, wat met onverdund bloed volgens de schrijvers geen verschil zou opleveren, en met eenige korrels hirudine werd de stolling voorkomen.

Ph van bloed van gezonde menschen in dubbelbepalingen:

7.57 7,61 7,62 7,67

7,54 7,56 (hysterie)

7,49 7,57

7,49 7,49

7.58 7,55

Eenige getallen van twijfelachtig gezonde menschen laat ik achterwege. De volgende tabel bevat hunne uitkomsten bij zieken:

Aard der ziekte. pH in dubbelbepaling.

Coma diabeticum 7,11 7,13

Chron. loodvergiftiging . 7,42 7,45

Anaemie 7,50 7,53

Insuffïcientia aortae, oedeem 7,56 7,56

Nephritis chronica 7,57 7,59

Icterus catarrhalis 7,57 7,57

Anaemie na bloeding 7,57 7,62

Polyarthritis 7,57 7,64

Nephritis chronica 7,59 7,61

») Biochem. Zeitschr., Bd. 46, S. 131, (1912).

Sluiten