Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platinaplaat in een vloeistof brengen, gedraagt deze plaat zich alsof zij een plaat van het „metaal" waterstof ware. En ontstaat dan een potentiaalverschil, A genoemd, afhankelijk van de concentratie der waterstofionen Ch, Het verband tusschen deze grootheden wordt door de volgende formule uitgedrukt: 1)

RT. K PHa ■ ■ 'n ^

2 £ Ch

Hierin stelt £ de hoeveelheid electriciteit aan één gramaequivalent gebonden = 96530 Coulomb voor, Ph de druk van de waterstof in atmospheeren (niet te verwaren met pH, den waterstofionen-exponent van Sörensen) en K een constante. Met bij elkaar passende eenheden kunnen wij de betrekking tusschen A en Ch eenvoudiger sehrijven. De electrische energie en R drukken wij in calorieën uit: R = 1,991 en 1 Joule = 0,2396 calorieën. Bij een temperatuur van 18° C. is T = 273 + 18 = 291 en als wij de natuurlijke logarithme door de Briggiaansche vervangen, krijgen wij de formule:

_ 1,991.291 2 K PH _

— 2.9653070,2396 loge °9' CH K Ph

= 0,05768 log.

Ch

Voor den druk = 1 en bij een concentratie der waterstofionen = 1 heeft men gevonden:

ï/"

— 0,277 = 0,05768 log.

') Zie bijv. van Laar, Lehrbuch der theoretischen Electrochemie, S. 159, (1907).

Sluiten