Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis der voorgaande eeuwen. Ook zwierf ze over den aardbol en ging naar vreemde landen en volkeren. De liefde voor het in natuurlijken staat levende dier van het eigen land neemt toe met den cultus der nationale geschiedenis en van den moedergrond. De romantiek brengt ook dichters en schrijvers naar de tropen en naar de koude, wilde landstreken der aarde. De geweldige negentiendeeeuwsche reis-beschrijvende letterkunde, het exotisme, brengt ons talrijke dier-gedichten en dier-verhalen uit Oost en West, Noord en Zuid. Deze in de romantiek wortelende letterkunde is in onzen tijd zelfs bloeiender dan ooit.

Het schoonst, het zuiverst is wel de romantiek van het dierenleven, door den Franschen dichter .Leconte de Lisle bezongen. Diens exotisme, diens verheerlijking van het verre, ontstond uit een werkelijk heimwee naar het eiland Réunion, waar hij geboren was en naar de zeeën, die hij had overgestoken. Hij heeft de natuur in haar verschrikking erkend,^ haar gezien als een „langen, wettigen moord van den een op den ander. De dieren beklaagt hij echter niet, omdat hun wreede leven naakt en eerlijk is, omdat zij mooi zijn van vanzelfsprekendheid, zij de natuur oprecht beleven waardig gehoorzamen en haar schoonheid helpen maken. In tegenstelling met de moderne schrijvers en dichters van het Westen kijkt hij niet naar het kleine dierenleven in onze bosschen. Hij buigt zich niet over nesten en den bloeddorst van het roofdier zal hij niet verpersoonlijken in de wezel. Hij is ?r?.ter van de wildste en meest hartstochtelijk-eenzydige landschappen der wereld, van het tropische oerwoud of het wit-blauwe Poolgebied. Zijn dieren zijn tijgers en luipaarden, pythons en kaaimans,

Sluiten