Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letterkunde zou de bekoorlijke dierenmagie verloren gaan, zou het dier den toegang tot ons verbeeldingsleven niet meer kunnen vinden.

De hoofdgenres, die ik meer van hun algemeenen kant dan letterkundig-historisch besproken heb, moeten blijven bestaan en zullen dat ook, omdat ze ontspruiten aan wezenlijke behoeften van pnzen geest. Wij hebben de dieren zoo noodig als insecten de bloemen. Hun vorm, hun leven en hun ziel, belichaamd in de aesthetische, romantische, Psychologische dierletterkunde moet de menschheid blijven vergezellen. En de vermenschelijkende dierenliteratuur. . . . ? Ons indroomen in het onmogelijke . . . .: wanneer de dieren toch eens spraken . ? Wij kunnen het niet laten, omdat het £en der weinige onmogelijkheden is die voorstelbaar blijkt voor onze te kleine menschelijke verbeeldingskracht.

Sluiten