Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIEGFRIED E. VAN PRAAG HET VERMENSCHELIJKTE DIER

N deze afdeeling vindt men een verhaal uit Kipling's Jungle-boeken en de bekende vertelling van Edgar Allan Poe „The black cat" uit diens „Tales of mystery and imagination". Kipling, in 1865 in Bombay (Britsch-Indië) geboren, schreef gedichten, novellen en romans. Hij verdedigde een patriotische Engelsch-imperialistiJ^he politiek. Van zijn werken noemen we: ,,Plain Tales from the Hills" (1887), „Soldiers Three" (1889), ..In Black and White", „The Light that failed ' (1891), „The Phantom Rickshaw", „Wee Willie Winkie" (1895), „The Jungle Book" v-94,}' "^e second Jungle Book" (1895), >»Kim" (1901), „Thy servant a dog".1)

Edgar Allan Poe, de sombere en fantastische Amerikaansche schrijver (1809-1849) is beroemd als dichter, van o.a. „The Bells" en „The Raven", het gedicht van den raaf, die het sombere „nooit Meer (never more) uitspreekt, en als de schrijver ï "^a^es Mystery", die door des schrijvers scherp gevoel voor de logica van gebeurtenissen tezamen met zijn grillige fantasie en zijn onverschrokken, onverbiddelijk psychologisch inzicht tot Meesterstukjes van vertelkunst werden.

I? ^et d'ene vermeld dat de stichter van de Padvinderij, Robert d n-Powell het „Jungle Book" gebruikt heeft als leiddraad voor Opstelling van zijn systeem voor de Welpen-afdeeling. („Welpen"Jn padvinders van 8—12 jaar). Dit systeem is uitgewerkt in zijn Padvinderijndb°ek" °°k tOCgepaSt wordt door de Nederlandsche

Sluiten