Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen en daarom sla ik hem — altijd maar heel zachtjes — wanneer hij ze vergeet."

„Zachtjes! Wat weet jij van zachtjes, ouwe IJzer-poot?" bromde Bagheera. ,,Zijn heele gezicht zit vandaag vol krabben en builen, door jouw zachtheid. Oegh!"

„Beter dat hij van het hoofd tot de voeten builen krijgt door mij, die hem liefheeft, dan dat hem iets zou overkomen door zijn onwetendheid," antwoordde Baloe zeer ernstig. „Ik leer hem nu de Levens-woorden van den Dsjungel, die hem zullen beschermen tegen de vogels en het Slangen-Volk en tegen al de viervoetige jagers, die er buiten zijn eigen Stam in den Dsjungel zijn. Hij kan nu de bescherming inroepen van iedereen in den Dsjungel, wanneer hij die woorden maar onthoudt. Is dat niet een beetje slaag waard?"

„Maar let er dan tenminste op, dat je het Menschen-jong niet doodslaat. Hij is geen boomtak, waaraan je je botte klauwen kan wetten. Maar wat zijn eigenlijk die Levens-woorden? Het zou misschien beter zijn, hulp te verleenen dan dat te vragen." Bagheera strekte een poot uit en bewonderde de staal-blauwe, beitel-vormige, gekromde klauwen aan het einde daarvan — „maar toch zou ik het wel willen weten."

„Ik zal Mowgli roepen, dan kan hij ze je zeggen —• als hij wil. Kom eens hier, broertje."

„Mijn hoofd gonst als een bijen-boom," zei een gemelijke stem boven hun hoofden en Mowgli gleed boos en verontwaardigd, langs een boomstam naar beneden. Toen hij op den grond aanlandde voegde hij er nog aan toe: „Ik kom voor Bagheera en niet voor jou, dikke ouwe Baloe!"

„Dat is mij totaal onverschillig", zei Baloe, of-

Sluiten