Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is me toch wat, nog zoo jong en toch herinnerde hij zich het Levenswoord voor de vogels, toen hij daar door de boomen gesleept werd!"

,,Het werd hem dan ook wèl stevig ingestampt", zei Bagheera. ,,Maar ik ben trotsch op hem; en nu vooruit, naar de Koele Holen!"

Zij wisten allen waar dat was, doch slechts zeer weinigen der Dsjungelbewoners gingen er ooit heen, omdat wat zij de Koele Holen noemden, een oude, verlaten stad was, die daar eenzaam begraven lag in den grooten Dsjungel, en dieren mijden in den regel de plaatsen, eens door menschen gebruikt. Het wilde zwijn gaat er wel heen, maar de jagende stammen niet. Bovendien, de apen woonden er, in zooverre het tenminste mogelijk was, van een vaste Woonplaats der apen te spreken, en elk dier, dat zichzelf respecteerde, zou alleen daarom al minstens tot op gezichtsafstand van de ruïnes verwijderd blijven, behalve in tijden van groote droogte, Wanneer er in de halfingestorte bakken en reservoirs toch altijd nog een beetje water was te vinden.

,,Het is een reis van een halven nacht — als we hard loopen", zei Bagheera en Baloe keek heel ernstig. ,,Ik zal loopen, zoo hard als ik kan", zei hij haastig.

„We kunnen niet op jou wachten. Volg jij maar Baloe. Wij moeten zoo snel mogelijk vooruit, Kaa en ik."

,,Pooten of geen pooten, ik zal je gemakkelijk bijhouden", zei Kaa kortaf. Baloe poogde eerst nog mee te komen, maar hijgend moest hij gaan zitten, Zoodat de anderen hem achter lieten. Bagheera schoot vooruit in den snellen draf van den Panter. Kaa zei niets, maar, hoe ook Bagheera zich mocht inspannen tot het uiterste, de groote tijgerpython

Wij en de Dieren 9

Sluiten