Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EDGAR ALLAN POE: DE ZWARTE KAT

VOOR de zeer vreemde en toch zoo eenvoudige geschiedenis, die ik vertellen ga, vraag ik geen geloof en verwacht dit ook niet. Het zou werkelijk dwaas van mij zijn daar op te rekenen, waar het hier om een gebeurtenis gaat waarbij mijn zintuigen hun eigen getuigenis verwerpen. Toch ben ik niet gek, — en zeker droom ik niet. Maar morgen zal ik sterven en daarom wil ik vandaag mijn ziel van een last bevrijden. Mijn onmiddellijk plan is het om den menschen helder, beknopt en zonder verder commentaar een reeks eenvoudige huiselijke gebeurtenissen te laten zien. De gevolgen van die gebeurtenissen hebben me schrik aangejaagd, ze hebben me gekweld en vernietigd. Toch zal ik niet trachten ze op te helderen. Wat mij betreft, ze hebben me alleen met ontzetting geslagen; — veel lieden zullen ze echter eerder dol dan verschrikkelijk vinden. Misschien wordt er eens later een menschelijk brein geboren, dat van mijn spookbeeld een gemeenplaats maken zal, -—- een brein, dat kalmer, logischer en veel minder beïnvloedbaar zijn zal dan het mijne, en dat in de omstandigheden, die ik huiverend vertel, niets dan een zeer gewone opvolging van natuurlijke oorzaken en gevolgen ziet.

Vanaf mijn kinderjaren gold ik voor iemand met een volgzaam en menschlievend karakter. Mijn teerhartigheid viel zelfs zoo op, dat ze me tot den speelbal van mijn kameraadjes maakte. Ik was in het bijzonder dol op dieren en mijn ouders veroorloofden mij, dat ik er een massa van dierlijke gun-

Sluiten