Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelte van zijn lichaam ook; maar deze droeg een breede witte vlek, van onbeslisten vorm echter, die bijna de heele borststreek bedekte. Toen ik hem aanraakte sprong hij onmiddellijk op, liet een sterk gespin hooren, wreef tegen mijn hand op en scheen verrukt over mijn aandacht. Dit was nu het ware schepsel waar ik naar zocht. Ik bood den waard onmiddellijk aan het dier van hem te koopen, maar die man liet geen recht op hem gelden, wist niets van hem en had hem nooit te voren gezien.

Ik ging door hem te streelen en toen ik me gereed maakte om naar huis te keeren, toonde het dier zich geneigd om met me mee te gaan. Ik stond hem toe dit te doen en bukte me van tijd tot tijd om hem te aaien onder het voortloopen. Toen hij m'n woning bereikte, voelde hij er zich onmiddellijk thuis en werd dadelijk de groote vriend van mijn vrouw.

Wat mij betreft, ik voelde weldra antipathie jegens hem in mij opkomen. Het was juist het tegendeel van wat ik verwacht had, maar — ik weet niet hoe noch waarom het kwam — zijn duidelijke genegenheid voor mij stond me bijna tegen en verveelde me. Langzamerhand werden die gevoelens van afkeer en verveling tot de bitterheid van den haat. Ik vermeed het beest. Een zeker schaamtegevoel en de herinnering aan mijn vroegere daad van wreedheid hielden me er voor terug het dier lichamelijk letsel aan te doen. Gedurende enkele weken sloeg ik het dier niet, noch deed ik het mishandelingen ondergaan; maar langzamerhand, ongemerkt, kwam ik er toe hem met een onzegbaren afkeer te beschouwen en zwijgend ontvluchtte ik zijn weerzinwekkende tegenwoordigheid, als een verpestenden adem.

Sluiten