Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den troep volgen en schoon ze in de verst verwijderde kudden veel onrust stichtten, trok het gebeurde maar weinig aandacht bij de dieren die buiten hun bereik lagen. Een enkele keer rende een stier, die meer teperament dan zijn makkers bezat, met onberedeneerden en misplaatsten moed op de vlugge aanvallers toe; maar het eenige gevolg was, dat hij dadelijk werd doodgeschoten ter wille van zijn huid. Overigens schonk geen der kudden, behalve die waarop de aanvallen gericht waren, veel aandacht aan wat er gebeurde. Instinctief drongen ze weg van de vliegende ruiters, de vlammen en het gedonder der geweren. Hun enorm aantal en de nabijheid hunner kameraden scheen ze een onwankelbaar gevoel van vertrouwen te schenken, zelfs terwijl de snelle dood onder hen rondwaarde. Wat Bruine Stier betreft, was dit alles juist wat hij had verwacht en waartegen hij zijn maatregelen had genomen. De aanval bereikte bij lange na geen van de aan zijn zorg toevertrouwde dieren en dus ging de heele zaak hem niet aan.

Lang voor het vallen van den nacht trokken de Indianen weer af; maar den volgenden dag kwamen anderen en gedurende ruim een week was er geen dag zonder dat de troep, dan eens aan deze, dan aan gene zijde, soms wel aan beide kanten tegelijk werd aangevallen. Telkens weer, naarmate de meest aan de zijden loopende kudden slonken, naderde Bruine Stier de gevaarlijke zone en even zooveel malen werkte hij zijn troepje voorzichtig een paar honderd el dichter naar het centrum.

Toen hielden gedurende eenige dagen de aanvallen der Indianen op en kwamen de wolven en coyotes terug om het spoor der slinkende kudden te volgen. Maar Bruine Stier was volstrekt niet hooge-

Sluiten